Imię i przydomek hodowlany psa

PKR

Suka / Pies: Suka Pies

Data urodzenia (DD/MM/YYYY)

Ojciec

Matka

Hodowca

Data śmierci (DD/MM/YYYY)

Choroby isniejące:Przyczyna śmierci:

Czy choroba jest / była zdiagnozowana ?
Tak
Nie
Inne

Czy pies ma / miał wykonane badania (Proszę zaznaczyć badania, które były wykonane)
Badanie serca
PRA
DNA profil
Inne (podaj jakie):

Imię

Nazwisko

Adres email (w celu potwierdzenia zgłoszenia)

Dane osobowe nie będą umieszczane w bazie danych