SULHAMSTEAD MODENA : Baza rodowodow wilczarzy irlandzkich - Republika Marzen, Irish Wolfhound Pedigree database

CH.GB SULHAMSTEAD MODENA
(female) 01 06 1967, 9/67 1454BC, COI=26.79% 10 gen.,

Sulhamstead Maestro
27 07 1966
CH.GB, IRL SULHAMSTEAD MAX
10 09 1959
2419AT ciemno-szaro-pręgowany
CH. SULHAMSTEAD FELLUS
14 05 1953
KCSB2076AM czerwona pręgowana
CH.USA Sanctuary Rory of Kihone
31 01 1951 H236526 - KCSB 1733AL ciemny szary pręgowany
SULHAMSTEAD FELCARA
26 09 1946 2326AG ruda pręgowana
CH SULHAMSTEAD MYSTIC
09 09 1957
650AS 11/57 Light grey brindle
SULHAMSTEAD SEDLESTON REBEL
22 09 1955 2244AP czerowna pręgowana
CH SULHAMSTEAD MELBA
07 09 1953 2074AM KCSB2074AM female
Sulhamstead Merle
04 05 1963
2796AX szara pręgowana z białymi znaczeniami
UK CH SULHAMSTEAD MERMAN
06 09 1958
1614AS ciemny pręgowany
SULHAMSTEAD SEDLESTON REBEL
22 09 1955 2244AP czerowna pręgowana
CH SULHAMSTEAD MELBA
07 09 1953 2074AM KCSB2074AM female
Sulhamstead Mirth
06 08 1959
1712AT ciemny szary pręgowany
CH. SULHAMSTEAD FELLUS
14 05 1953 KCSB2076AM czerwona pręgowana
Sulhamstead Mona
09 09 1957
Ch. Sulhamstead Maria
11 06 1961
14AW jasno szara pręgowana
Gbch Sulhamstead Remus
03 07 1959
613AT płowa pręgowana
SULHAMSTEAD SEDLESTON REBEL
22 09 1955
2244AP czerowna pręgowana
CH.USA Cragwood BARNEY O'SHEA OF RIVERLAWN
12 03 1949 xAP H107086 szary z czarnymi znaczeniami
SEDLESTON RONA
Sulhamstead Replica
13 07 1957
193AS jasno szara pręgowana
CH SULHAMSTEAD MANNA
07 09 1953 2077AM pręgowany
Sulhamstead Sedleston Rouletta
22 09 1955
Sulhamstead Mirth
06 08 1959
1712AT ciemny szary pręgowany
CH. SULHAMSTEAD FELLUS
14 05 1953
KCSB2076AM czerwona pręgowana
CH.USA Sanctuary Rory of Kihone
31 01 1951 H236526 - KCSB 1733AL ciemny szary pręgowany
SULHAMSTEAD FELCARA
26 09 1946 2326AG ruda pręgowana
Sulhamstead Mona
09 09 1957
SULHAMSTEAD SEDLESTON REBEL
22 09 1955 2244AP czerowna pręgowana
CH SULHAMSTEAD MELBA
07 09 1953 2074AM KCSB2074AM female
Web scripts Copyright © 2005 Wild Systems. All Rights Reserved. Visit www.pedigreepoint.com.
Use of web harvester robots or any other means of copying the contents of this page, in whole or in part, for any commercial purpose is expressly prohibited.Copyright © 2008-2018 Republika Marzen.
Kopiowanie zabronione. Wszystkie prawa zastrzezone na podstawie ustawy o ochronie baz danych Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402.
www.republika-marzen.pl
rodowody.republika-marzen.pl